Jump to navigation

Education Policy


List of Not Permitted Colleges

List of Not Permitted 13C, 13A Colleges  (84.16 KB)  

List of Colleges granted Conditional Permission for 2017-18

Shri Radhakrishna Toshniwal AMC Akola Maharashtra  (1.68 MB)  
Govt AMC Raje Raghuji Nagar Nagpur MS  (1.78 MB)  
Seth Govindraoji AMC Sholapur MS  (1.65 MB)  
Kala Ashram AMC Udaipur  (1.42 MB)  
Govt AMC Bangalore  (2.1 MB)  
KV AMC Agra UP  (1.4 MB)  
Ghausia UMC Fatehpur UP  (1.41 MB)  
Sri Ganganagar College of Ayurveda Tantia University Ganganagar  (1.42 MB)  
Shaheed Narender Kumar AMC Aligarh UP  (1.43 MB)  
Sri Ram AMC Meerut  (1.36 MB)  
Shivalik AMC Azamgarh UP  (1.44 MB)  
Jeevan Jyoti AMC Aligarh UP  (1.33 MB)  
Prabuddh AMC Lucknow  (1.45 MB)  
Mahaveer AMC Meerut UP  (1.33 MB)  
R B AMC Jalesar Road Agra UP  (1.29 MB)  
Shri Lakshmi Narayan AMC Amritsar  (1.32 MB)  
Shaheed Kartar Singh Sarabha AMC Ludhiana  (1.34 MB)  
Lal Bahadur Shastri Mahila AMC Bilaspur Haryana  (1.33 MB)  
Markaz UMC Kozhikode Kerala  (1.46 MB)  

Pages